فرهنگ نوین

فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهتاریخ شروعروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهثبت نام
1دوره جامع طراحی Web1394/05/12دوشنبه18:00 - 21:005,990,000ثبت نام
2دوره 3Ds Max معماری1394/05/15پنجشنبه17:00 - 20:003,995,000ثبت نام
3دوره شهروند الکترونیک1394/05/17زوج09:00 - 10:302,095,000ثبت نام
4دوره جامع ICDL1394/05/18یکشنبه سه شنبه17:00 - 19:004,490,000ثبت نام
5دوره جامع ICDL1394/05/18فرد10:30 - 12:004,490,000ثبت نام
6دوره جامع ICDL1394/05/19زوج19:30 - 21:004,490,000ثبت نام
7دوره سخت افزار1394/05/25یکشنبه سه شنبه15:00 - 17:001,195,000ثبت نام
8دوره عکاسی دیجیتال1394/05/28چهارشنبه17:00 - 19:001,500,000ثبت نام
9دوره جامع نقشه کشی (Autocad 2D,3D)1394/05/28چهارشنبه17:00 - 19:005,990,000ثبت نام
10دوره جامع گرافیک1394/05/29پنجشنبه15:00 - 18:006,280,000ثبت نام

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهتاریخ شروعروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهثبت نام
1دوره Level 8 زبان (Top Notch 3B)1394/05/10زوج18:00 - 19:301,890,000ثبت نام
2دوره Level 3 زبان (Top Notch 1A)1394/05/11یکشنبه سه شنبه17:00 - 19:001,390,000ثبت نام
3دوره Level 12 زبان (Summit 2B)1394/05/11یکشنبه سه شنبه19:00 - 21:002,490,000ثبت نام
4دوره Level 6 زبان (Top Notch 2B)1394/05/11یکشنبه سه شنبه10:00 - 12:001,390,000ثبت نام
5دوره Level 4 زبان (Top Notch 1B)1394/05/13یکشنبه سه شنبه17:00 - 19:001,390,000ثبت نام
6دوره Free Discussion1394/05/17زوج17:00 - 19:00590,000ثبت نام
7دوره Level 2 زبان (Top Notch Fundamentals B)1394/05/18یکشنبه سه شنبه17:00 - 19:001,390,000ثبت نام
8دوره Level 7 زبان (Top Notch 3A)1394/05/24زوج16:30 - 18:001,890,000ثبت نام
9دوره Level 2 زبان (Top Notch Fundamentals B)1394/05/25یکشنبه سه شنبه19:00 - 21:001,390,000ثبت نام
10دوره Level 9 زبان (Summit 1A)1394/06/01یکشنبه سه شنبه19:00 - 21:001,890,000ثبت نام

لیست کامل دوره های آماده برگزاری