فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکیکشنبه1395/05/1015:00 - 18:006,990,000
2دوره جامع ICDLیکشنبه1395/05/1709:30 - 12:304,990,000
3دوره جامع حسابداری کاربردیفرد1395/05/2618:00 - 21:006,990,000
4دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/05/2815:00 - 19:004,990,000
5دوره جامع گرافیکشنبه1395/05/3015:00 - 18:006,990,000
6دوره جامع گرافیکسه شنبه1395/06/0215:00 - 18:006,990,000
7دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/06/2509:00 - 13:004,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L2 زبان (Top Notch FB)زوج1395/05/0618:30 - 20:301,690,000
2دوره L8 زبان (Top Notch 3B)یکشنبه سه شنبه1395/05/1017:00 - 19:002,390,000
3دوره L2 زبان (Top Notch FB)فرد1395/05/1219:00 - 21:001,690,000
4دوره L4 زبان (Top Notch 1B)یکشنبه سه شنبه1395/05/1217:00 - 19:001,690,000
5دوره L1 زبان (Top Notch FA)زوج1395/05/1616:30 - 18:301,690,000
6دوره L2 زبان (Top Notch FB)زوج1395/05/1610:00 - 12:001,690,000
7دوره L4 زبان (Top Notch 1B)یکشنبه سه شنبه1395/05/1919:00 - 21:001,690,000
8دوره L1 زبان (Top Notch FA)زوج1395/05/2010:00 - 12:001,690,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری