فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLچهارشنبه1395/10/2908:00 - 11:004,990,000
2دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/10/3015:00 - 19:004,990,000
3دوره جامع حسابداری کاربردیزوج1395/11/0219:00 - 21:006,990,000
4دوره جامع گرافیکشنبه1395/11/0215:00 - 18:006,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L4 زبان (Top Notch 1B)زوج1395/10/2918:00 - 20:001,690,000
2دوره L4 زبان (Top Notch 1B)زوج1395/10/2918:30 - 20:301,690,000
3دوره L3 زبان (Top Notch 1A)زوج1395/11/0216:30 - 18:301,690,000
4دوره L6 زبان (Top Notch 2B)یکشنبه سه شنبه1395/11/0319:00 - 21:001,690,000
5دوره L4 زبان (Top Notch 1B)یکشنبه سه شنبه1395/11/0319:00 - 21:001,690,000
6دوره L9 زبان (Summit 1A)یکشنبه سه شنبه1395/11/0319:00 - 17:002,390,000
7دوره L8 زبان (Top Notch 3B)یکشنبه سه شنبه1395/11/0319:00 - 21:002,390,000
8دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1395/11/0315:30 - 17:001,390,000
9دوره L3 زبان (Top Notch 1A)زوج1395/11/0417:00 - 19:001,690,000
10دوره L11 زبان (Summit 2A)زوج1395/11/1816:30 - 18:302,990,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری