فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکزوج1396/03/0819:00 - 21:006,990,000
2دوره جامع ICDLپنجشنبه1396/04/0109:00 - 13:004,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L9 زبان (Summit 1A)یکشنبه سه شنبه1396/03/0217:00 - 19:002,390,000
2دوره L10 زبان (Summit 1B)یکشنبه سه شنبه1396/03/0219:00 - 21:002,390,000
3دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1396/03/0719:00 - 21:001,690,000
4دوره Family Friendsزوج1396/03/1315:00 - 16:301,390,000
5دوره Family Friendsزوج1396/03/2015:00 - 16:301,390,000
6دوره L5 زبان (Top Notch 2A)یکشنبه سه شنبه1396/03/2117:00 - 19:001,690,000
7دوره L3 زبان (Top Notch 1A)یکشنبه سه شنبه1396/03/2117:00 - 19:001,690,000
8دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1396/03/2110:00 - 11:301,390,000
9دوره L1 زبان (Top Notch FA)زوج1396/03/3118:30 - 20:301,690,000
10دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1396/04/1810:00 - 12:001,690,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری