فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع طراحی Webیکشنبه1394/09/1518:00 - 21:005,990,000
2دوره جامع ICDLیکشنبه سه شنبه1394/09/1719:00 - 21:004,490,000
3دوره جامع نقشه کشی (Autocad 2D,3D)سه شنبه1394/09/2418:00 - 21:005,990,000
4دوره جامع ICDLپنجشنبه1394/09/2609:00 - 13:004,490,000
5دوره 3Ds Max معماریپنجشنبه1394/09/2617:00 - 20:003,995,000
6دوره جامع گرافیکیکشنبه سه شنبه1394/10/0117:00 - 19:006,280,000
7دوره جامع گرافیکپنجشنبه1394/10/1015:00 - 18:006,280,000
8دوره جامع ICDLدوشنبه1394/10/1418:00 - 21:004,490,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1394/09/0810:00 - 12:001,390,000
2دوره Family Friendsدوشنبه1394/09/0909:00 - 10:301,095,000
3دوره First Friendsزوج1394/09/1415:00 - 16:301,095,000
4دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1394/09/1519:00 - 21:001,390,000
5دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1394/09/1517:00 - 19:001,390,000
6دوره L10 زبان (Summit 1B)یکشنبه سه شنبه1394/09/1519:00 - 21:001,890,000
7دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1394/09/1509:00 - 10:301,095,000
8دوره L2 زبان (Top Notch FB)زوج1394/09/2518:00 - 19:301,390,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری