فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع حسابداری کاربردیشنبه1394/12/0118:00 - 21:006,490,000
2دوره جامع ICDLسه شنبه1394/12/0418:00 - 21:004,490,000
3دوره جامع نقشه کشی (Autocad 2D,3D)شنبه1394/12/0818:00 - 21:005,990,000
4دوره سخت افزارشنبه1394/12/1516:00 - 18:001,195,000
5دوره جامع طراحی Webیکشنبه1394/12/1618:00 - 21:005,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره First Friendsزوج1394/11/2415:00 - 16:301,095,000
2دوره First Friendsزوج1394/11/2415:00 - 16:001,095,000
3دوره L2 زبان (Top Notch FB)یکشنبه سه شنبه1394/11/2510:00 - 12:001,390,000
4دوره L2 زبان (Top Notch FB)یکشنبه سه شنبه1394/12/0919:00 - 21:001,390,000
5دوره L5 زبان (Top Notch 2A)یکشنبه سه شنبه1395/01/1519:00 - 21:001,390,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری