دوره های آماده برگزاری

دوره های آموزشی آماده برگزاری کامپیوتر و زبان موسسه فرهنگ نوین

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکشنبه1395/09/2015:00 - 18:006,990,000
2دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه سه شنبه1395/09/2119:00 - 21:006,990,000
3دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/09/2515:00 - 19:004,990,000
4دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/09/2509:00 - 13:004,990,000
5دوره جامع گرافیکسه شنبه1395/09/3015:00 - 18:006,990,000
6دوره جامع ICDLچهارشنبه1395/10/2208:00 - 11:004,990,000

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsزوج1395/09/2015:00 - 16:301,390,000
2دوره L12 زبان (Summit 2B)زوج1395/09/2016:00 - 18:002,990,000
3دوره L3 زبان (Top Notch 1A)یکشنبه سه شنبه1395/09/2117:00 - 19:001,690,000
4دوره L5 زبان (Top Notch 2A)زوج1395/09/2418:00 - 20:001,690,000
5دوره L2 زبان (Top Notch FB)یکشنبه سه شنبه1395/10/0519:00 - 21:001,690,000
6دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1395/10/0517:00 - 19:001,690,000