فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکشنبه1395/09/2015:00 - 18:006,990,000
2دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه سه شنبه1395/09/2119:00 - 21:006,990,000
3دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/09/2515:00 - 19:004,990,000
4دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/09/2509:00 - 13:004,990,000
5دوره جامع گرافیکسه شنبه1395/09/3015:00 - 18:006,990,000
6دوره جامع ICDLچهارشنبه1395/10/2208:00 - 11:004,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsزوج1395/09/2015:00 - 16:301,390,000
2دوره L12 زبان (Summit 2B)زوج1395/09/2016:00 - 18:002,990,000
3دوره L3 زبان (Top Notch 1A)یکشنبه سه شنبه1395/09/2117:00 - 19:001,690,000
4دوره L5 زبان (Top Notch 2A)زوج1395/09/2418:00 - 20:001,690,000
5دوره L2 زبان (Top Notch FB)یکشنبه سه شنبه1395/10/0519:00 - 21:001,690,000
6دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1395/10/0517:00 - 19:001,690,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری