فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLچهارشنبه1395/08/1218:00 - 21:004,990,000
2دوره جامع ICDLسه شنبه1395/09/0218:00 - 21:004,990,000
3دوره جامع گرافیکسه شنبه1395/09/0915:00 - 18:006,990,000
4دوره جامع ICDLچهارشنبه1395/09/1008:00 - 11:004,990,000
5دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/09/2509:00 - 13:004,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L2 زبان (Top Notch FB)زوج1395/08/0816:30 - 18:301,690,000
2دوره L3 زبان (Top Notch 1A)زوج1395/08/0810:00 - 12:001,690,000
3دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1395/08/0815:00 - 16:301,390,000
4دوره L5 زبان (Top Notch 2A)یکشنبه سه شنبه1395/08/0919:00 - 21:001,690,000
5دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1395/08/1615:30 - 17:001,390,000
6دوره L9 زبان (Summit 1A)یکشنبه سه شنبه1395/08/2317:00 - 19:002,390,000
7دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1395/10/0517:00 - 19:001,690,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری