فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/06/2509:00 - 13:004,990,000
2دوره جامع گرافیکشنبه1395/06/2715:00 - 18:006,990,000
3دوره جامع ICDLشنبه1395/07/0318:00 - 21:004,990,000
4دوره جامع حسابداری کاربردیزوج1395/07/0518:00 - 21:006,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsزوج1395/06/1315:00 - 16:301,390,000
2دوره L5 زبان (Top Notch 2A)زوج1395/06/1710:00 - 12:001,690,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری