فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکسه شنبه1395/07/0615:00 - 18:006,990,000
2دوره جامع گرافیکشنبه1395/07/1015:00 - 18:006,990,000
3دوره جامع ICDLشنبه1395/07/2418:00 - 21:004,990,000
4دوره جامع ICDLپنجشنبه1395/07/2909:00 - 13:004,990,000
5دوره جامع گرافیکسه شنبه1395/08/2515:00 - 18:006,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1395/07/0615:30 - 17:001,390,000
2دوره Family Friendsزوج1395/07/0716:30 - 18:001,390,000
3دوره Family Friendsزوج1395/07/0715:00 - 16:301,390,000
4دوره First Friendsزوج1395/07/0716:30 - 18:001,390,000
5دوره Family Friendsزوج1395/07/1015:00 - 16:301,390,000
6دوره L7 زبان (Top Notch 3A)یکشنبه سه شنبه1395/07/1117:00 - 19:002,390,000
7دوره L6 زبان (Top Notch 2B)یکشنبه سه شنبه1395/07/1310:00 - 12:001,690,000
8دوره L7 زبان (Top Notch 3A)یکشنبه سه شنبه1395/07/1319:00 - 21:002,390,000
9دوره L8 زبان (Top Notch 3B)یکشنبه سه شنبه1395/07/1319:00 - 21:002,390,000
10دوره L4 زبان (Top Notch 1B)زوج1395/07/1418:00 - 20:001,690,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری