فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکزوج1396/05/3019:00 - 21:006,990,000
2دوره جامع طراحی Webزوج1396/06/0417:00 - 19:007,990,000
3دوره جامع ICDLپنجشنبه1396/06/0915:00 - 19:004,990,000
4دوره جامع ICDLزوج1396/06/1116:00 - 18:304,990,000
5دوره جامع حسابداری کاربردیزوج1396/06/1519:00 - 21:006,990,000
6دوره جامع گرافیکزوج1396/06/2519:00 - 21:006,990,000
7دوره جامع ICDLیکشنبه سه شنبه1396/07/0209:00 - 12:004,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L2 زبان (Top Notch FB)یکشنبه سه شنبه1396/05/3119:00 - 21:001,690,000
2دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1396/06/0517:00 - 19:001,690,000
3دوره L5 زبان (Top Notch 2A)یکشنبه سه شنبه1396/06/2119:00 - 21:001,690,000
4دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1396/06/2119:00 - 21:001,690,000
5دوره Family Friendsزوج1396/06/2515:00 - 16:301,390,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری