فرهنگ نوین

مرکز آزمون

برگزاری آزمون های کارکنان دولت

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع حسابداری کاربردیپنجشنبه1398/11/0316:00 - 19:0017,900,000
2دوره جامع ICDLفرد1398/11/1510:00 - 12:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1آلمانییکشنبه1398/10/3010:00 - 11:0020,000,000
2دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/0610:00 - 12:002,490,000
3دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/0619:00 - 21:002,490,000
4دوره L16 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
5دوره L5 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000
6دوره L14 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000
7دوره L4 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
8دوره L3 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000
9دوره L7 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
10دوره L10 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری