فرهنگ نوین

مرکز آزمون

برگزاری آزمون های کارکنان دولت

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLدوشنبه1398/04/3115:30 - 18:309,990,000
2دوره جامع ICDLیکشنبه1398/05/0618:00 - 21:009,990,000
3دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه سه شنبه1398/05/0619:00 - 21:0017,900,000
4دوره جامع ICDLپنجشنبه1398/05/1015:00 - 19:009,990,000
5دوره جامع ICDLشنبه1398/05/1218:30 - 21:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L1 زبان (Speakout)پنجشنبه1398/05/1015:00 - 19:002,490,000
2دوره L4 زبان (Speakout)زوج1398/05/1218:30 - 20:302,490,000
3دوره L8 زبان (Speakout)زوج1398/05/1218:30 - 20:302,490,000
4دوره L11 زبان (Speakout)زوج1398/05/1216:30 - 18:302,490,000
5دوره Family Friendsزوج1398/05/1216:30 - 18:001,990,000
6دوره L2 زبان (Speakout)زوج1398/05/1216:30 - 18:302,490,000
7دوره Family Friendsزوج1398/05/1216:30 - 18:001,990,000
8دوره Family Friendsزوج1398/05/1216:30 - 18:001,990,000
9دوره L1 زبان (Speakout)زوج1398/05/1218:30 - 20:302,490,000
10دوره Family Friendsزوج1398/05/1215:00 - 16:301,990,000

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری