فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLزوج1397/01/2016:00 - 19:006,990,000
2دوره جامع طراحی Webزوج1397/01/2517:00 - 19:009,990,000
3دوره جامع گرافیکچهارشنبه1397/01/2919:00 - 21:009,990,000
4دوره جامع حسابداری کاربردیزوج1397/01/2919:00 - 21:009,990,000
5دوره جامع ICDLدوشنبه1397/02/0318:00 - 21:006,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L7 زبان (Speakout)زوج1397/01/1818:30 - 20:301,890,000
2دوره L12 زبان (Speakout)زوج1397/01/1818:30 - 20:301,890,000
3دوره L2 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/01/1917:00 - 19:001,890,000
4دوره L10 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/01/1917:00 - 19:001,890,000
5دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/01/1919:00 - 21:001,890,000
6دوره L1 زبان (Speakout)زوج1397/01/2518:30 - 20:301,890,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری