فرهنگ نوین

مرکز آزمون

برگزاری آزمون های کارکنان دولت

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLزوج1398/06/3016:00 - 18:009,990,000
2دوره جامع حسابداری کاربردیپنجشنبه1398/07/1816:00 - 19:0017,900,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
2دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
3دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0711:00 - 13:002,490,000
4دوره L13 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
5دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
6دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
7دوره L3 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
8دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
9دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
10دوره L10 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری