فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLپنجشنبه1397/03/1009:00 - 13:006,990,000
2دوره جامع ICDLدوشنبه1397/03/2818:00 - 21:006,990,000
3دوره جامع طراحی Webزوج1397/04/0217:00 - 19:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L1 زبان (Speakout)زوج1397/03/1918:30 - 20:301,890,000
2دوره First Friendsزوج1397/03/1915:00 - 16:301,590,000
3دوره Family Friendsزوج1397/03/1915:00 - 16:301,590,000
4دوره L14 زبان (Speakout)زوج1397/03/1918:30 - 20:301,890,000
5دوره L5 زبان (Speakout)زوج1397/03/1916:30 - 18:301,890,000
6دوره L2 زبان (Speakout)زوج1397/03/1918:30 - 20:301,890,000
7دوره Family Friendsزوج1397/03/1915:00 - 16:301,590,000
8دوره L8 زبان (Speakout)زوج1397/03/1918:30 - 20:301,890,000
9دوره L3 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/03/2017:00 - 19:001,890,000
10دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1397/03/2015:30 - 17:001,590,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری