فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

  [tabitem]
  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره جامع گرافیکدوشنبه1397/07/0218:00 - 21:009,990,000
  2دوره جامع طراحی Webزوج1397/07/0717:00 - 19:009,990,000
  3دوره جامع ICDLیکشنبه سه شنبه1397/07/1018:00 - 21:006,990,000
  4دوره جامع ICDLزوج1397/07/1816:00 - 18:006,990,000

  با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

  لیست کامل دوره های آماده برگزاری

  [/tabitem]

  [tabitem]

  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره Free Discussionپنجشنبه1397/07/0515:00 - 18:00590,000
  2دوره L7 زبان (Speakout)زوج1397/07/1416:30 - 18:301,890,000
  3دوره L7 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/07/1717:00 - 19:001,890,000
  4دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1397/07/1715:30 - 17:001,590,000
  5دوره FCEیکشنبه سه شنبه1397/07/1719:00 - 21:003,990,000
  6دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1397/07/1715:30 - 17:001,590,000
  7دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/07/1717:00 - 19:001,890,000
  8دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1397/07/1715:30 - 17:001,590,000
  9دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/07/1719:00 - 21:001,890,000
  10دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/07/1717:00 - 19:001,890,000

  لیست کامل دوره های آماده برگزاری

  [/tabitem]