فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکزوج1397/04/2813:00 - 15:009,990,000
2دوره جامع گرافیکفرد1397/04/2812:00 - 13:009,990,000
3دوره جامع طراحی Webزوج1397/04/3017:00 - 19:009,990,000
4دوره جامع ICDLیکشنبه سه شنبه1397/04/3116:00 - 18:006,990,000
5دوره جامع گرافیکپنجشنبه1397/05/0416:00 - 19:009,990,000
6دوره جامع حسابداری کاربردیشنبه1397/05/1318:00 - 21:009,990,000
7دوره جامع گرافیکچهارشنبه1397/05/1718:00 - 21:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L11 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/05/0917:00 - 19:001,890,000
2دوره L12 زبان (Speakout)سه شنبه1397/05/0919:00 - 21:001,890,000
3دوره L12 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/05/0919:00 - 21:001,890,000
4دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1397/05/0915:30 - 17:001,590,000
5دوره L4 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/05/0917:00 - 19:001,890,000
6دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1397/05/0911:00 - 12:301,590,000
7دوره L2 زبان (Speakout)زوج1397/05/1018:30 - 20:301,890,000
8دوره Family Friendsزوج1397/05/1016:30 - 18:001,590,000
9دوره L6 زبان (Speakout)زوج1397/05/1016:30 - 18:301,890,000
10دوره L3 زبان (Speakout)زوج1397/05/1018:30 - 20:301,890,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری