فرهنگ نوین

مرکز آزمون

برگزاری آزمون های کارکنان دولت

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکچهارشنبه1399/01/2016:00 - 19:0014,900,000
2دوره جامع ICDLپنجشنبه1399/01/2115:00 - 19:009,990,000
3دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه1399/01/2416:00 - 19:0017,900,000
4دوره جامع گرافیکپنجشنبه1399/01/2815:00 - 19:0014,900,000
5دوره جامع ICDLفرد1399/01/3110:00 - 12:009,990,000
6دوره جامع ICDLفرد1399/01/3118:00 - 21:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1آلمانیدوشنبه1399/02/0815:00 - 17:0080,000,000

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری