فرهنگ نوین

مرکز آزمون

برگزاری آزمون های کارکنان دولت

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه1398/11/1316:00 - 19:0017,900,000
2دوره جامع ICDLدوشنبه1398/11/1418:00 - 21:009,990,000
3دوره جامع ICDLفرد1398/11/1510:00 - 12:009,990,000
4دوره جامع گرافیکپنجشنبه1398/11/1715:00 - 19:0014,900,000
5دوره جامع ICDLپنجشنبه1398/11/2415:00 - 19:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Free Discussionپنجشنبه1398/11/1717:00 - 19:00990,000
2دوره L10 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2019:00 - 21:002,490,000
3دوره L16 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
4دوره L3 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
5دوره L14 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
6دوره L11 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
7دوره L10 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
8دوره L7 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
9دوره L4 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
10دوره L14 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری