فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع ICDLپنجشنبه1396/11/1215:00 - 19:006,990,000
2دوره جامع گرافیکزوج1396/11/1419:00 - 21:009,990,000
3دوره جامع ICDLیکشنبه سه شنبه1396/11/1518:00 - 21:006,990,000
4دوره جامع حسابداری کاربردیفرد1396/11/1719:00 - 21:009,990,000
5دوره جامع طراحی Webزوج1396/11/2817:00 - 19:009,990,000
6دوره جامع ICDLزوج1396/11/2816:00 - 19:006,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsزوج1396/11/0716:30 - 18:001,590,000
2دوره L4 زبان (Top Notch 1B)یکشنبه سه شنبه1396/11/0819:00 - 21:001,890,000
3دوره First Friendsزوج1396/11/1416:30 - 18:001,590,000
4دوره L6 زبان (Top Notch 2B)یکشنبه سه شنبه1396/11/1517:00 - 19:001,890,000

لیست کامل دوره های آماده برگزاری