فرهنگ نوین

مرکز آزمون

برگزاری آزمون های کارکنان دولت

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

آموزش حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

دوره های آماده برگزاری موسسه آموزشی فرهنگ نوین

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع حسابداری کاربردیشنبه1398/09/2317:00 - 20:0017,900,000
2دوره جامع گرافیکسه شنبه1398/09/2617:00 - 19:0014,900,000
3دوره جامع ICDLپنجشنبه1398/09/2809:00 - 13:009,990,000

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347 تماس حال فرمایید.

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره Family Friendsزوج1398/09/1616:30 - 18:001,990,000
2دوره L13 زبان (Speakout)زوج1398/09/1618:30 - 20:302,490,000
3دوره L10 زبان (Speakout)زوج1398/09/1618:30 - 20:302,490,000
4دوره L6 زبان (Speakout)زوج1398/09/1618:30 - 20:302,490,000
5دوره L3 زبان (Speakout)زوج1398/09/1618:30 - 20:302,490,000
6دوره L1 زبان (Speakout)زوج1398/09/1618:30 - 20:302,490,000
7دوره First Friendsزوج1398/09/1616:30 - 18:001,990,000
8دوره L13 زبان (Speakout)زوج1398/09/1616:30 - 18:302,490,000
9دوره L4 زبان (Speakout)زوج1398/09/1616:30 - 18:302,490,000
10دوره L2 زبان (Speakout)زوج1398/09/1616:30 - 18:302,490,000

 

لیست کامل دوره های آماده برگزاری