دوره های آماده برگزاری

دوره های آموزشی آماده برگزاری کامپیوتر و زبان موسسه فرهنگ نوین

با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره جامع گرافیکزوج1396/03/0819:00 - 21:006,990,000
2دوره جامع ICDLپنجشنبه1396/04/0109:00 - 13:004,990,000

#نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
1دوره L9 زبان (Summit 1A)یکشنبه سه شنبه1396/03/0217:00 - 19:002,390,000
2دوره L10 زبان (Summit 1B)یکشنبه سه شنبه1396/03/0219:00 - 21:002,390,000
3دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1396/03/0719:00 - 21:001,690,000
4دوره Family Friendsزوج1396/03/1315:00 - 16:301,390,000
5دوره Family Friendsزوج1396/03/2015:00 - 16:301,390,000
6دوره L5 زبان (Top Notch 2A)یکشنبه سه شنبه1396/03/2117:00 - 19:001,690,000
7دوره L3 زبان (Top Notch 1A)یکشنبه سه شنبه1396/03/2117:00 - 19:001,690,000
8دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1396/03/2110:00 - 11:301,390,000
9دوره L1 زبان (Top Notch FA)زوج1396/03/3118:30 - 20:301,690,000
10دوره L1 زبان (Top Notch FA)یکشنبه سه شنبه1396/04/1810:00 - 12:001,690,000