آموزش زبان

آموزش زبان، آموزش زبان انگلیسی و آموزش زبان آلمانی , روسی , چینی , اسپانیایی , فرانسوی , ترکی استانبولی

اگر می خواهید فرصت های شغلی جدیدی را تجربه کنید، اگر می خواهید جهت اقامت در خارج از کشور اقدام کنید، اگر می خواهید به تحصیلات خود در دانشگاه های خارج از کشور ادامه دهید، بی شک یکی از نیازهای اصلی شما تسلط به زبان انگلیسی است.

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکارناپذیر است چرا که زبان انگلیسی زبان علم است و تجارت است و زندگی!

با توجه به گستردگی پهنای ارتباطات که دنیای بزرگ ما را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده، لازمه ارتباط با افراد، اطلاع از اخبار روز، برخورداری از علم و فناوری جدید، تسلط به زبان انگلیسی است.

لذا عدم آشنایی با زبان انگلیسی به مفهوم عقب ماندن از جریان زندگی در دنیای مدرن امروزی است. در یادگیری زبان انگلیسی، شما باید به چهار مهارت اصلی زبان یعنی Speaking، Writing، Reading و Listening اشراف داشته باشید که از بین این چهار مهارت، مهارت Speaking یا مکالمه از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو برآن شدیم تا با انتخاب سیستم آموزشی Top Notch زمینه را برای نیل به اهداف شما آماده کنیم. سیستم آموزشی Top Notch برنده جایزه بهترین سیستم آموزشی که هم اکنون در بسیاری از کالج ها و موسسات آموزشی اروپا وآمریکا نیز تدریس می شود با تاکید بر مهارت مکالمه، آموزش سایر مهارت ها را نیز به گونه ای طرح ریزی نموده است که در راستای تقویت مهارت مکالمه باشند.

آنچه این سیستم را از سیستم های آموزشی مشابه متمایز کرده، گنجاندن تمامی مهارت های زبان انگلیسی با جدیدترین موضوعات، شخصیت ها و بروزترین واژگان در قدم اول و تاکید مکرر بر یادگیری و استفاده اصطلاحات روزمره و عامینه، به شیوه صحبت انگلیسی زبانان در مرحله بعدی است.

شما می توانید با گذراندن 6 دوره آموزشی و با برخورداری از دانش کادر علمی مجرب و متخصص فرهنگ نوین، در موقعیت های مختلف کاری، تجاری و تفریحی مانند مسافرت ها، مصاحبه های شغلی و تحصیلی به راحتی به اهداف خود نائل شده و زبان انگلیسی را روان و سلیس صحبت کنید.

آموزش Speakout Elementary

آموزش Speakout Starter

آموزش Speakout Intermediate

آموزش Speakout Pre Intermediate

آموزش Speakout Advanced

آموزش Speakout Upper Intermediate

Starter

Level 1 (Speakout starter)

Level 2 (Speakout starter)

Level 3 (Speakout starter)

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Elementary

Level 4 (Speakout Elementary)

Level 5 (Speakout Elementary)

Level 6 (Speakout Elementary)

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Pre Intermediate

Level 7 (Speakout Pre Intermediate)

Level 8 (Speakout Pre Intermediate)

Level 9 (Speakout Pre Intermediate)

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Intermediate

Level 10 (Speakout Intermediate)

Level 11 (Speakout Intermediate)

Level 12 (Speakout Intermediate)

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Upper Intermediate

Level 13 (Speakout Upper Intermediate)

Level 14 (Speakout Upper Intermediate)

Level 15 (Speakout Upper Intermediate)

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Upper Intermediate

Level 16 (Speakout Advanced)

Level 17 (Speakout Advanced)

Level 18 (Speakout Advanced)

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

28 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

799.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

FCE 1

FCE 2

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

2,499.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

2,499.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

CAE 1

CAE 2

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

2,499.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

2,499.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Pre-IELTS

IELTS

مدت زمان دوره

دوره آموزش خصوصی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

هر ساعت 240.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

هر ساعت 320.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

First Friends 1-3 , Family & Friends 1-6

مدت زمان دوره

21 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

699.000 تومان هر دوره

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Free Discussion / AVEC

Franch,German,Spanish,Italian,Turkish,Chinese

مدت زمان دوره

20 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

699.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

دوره آموزش خصوصی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

هر ساعت آموزشی 320.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است