آموزش زبان

آموزش زبان، آموزش زبان انگلیسی و آموزش زبان آلمانی

اگر می خواهید فرصت های شغلی جدیدی را تجربه کنید، اگر می خواهید جهت اقامت در خارج از کشور اقدام کنید، اگر می خواهید به تحصیلات خود در دانشگاه های خارج از کشور ادامه دهید، بی شک یکی از نیازهای اصلی شما تسلط به زبان انگلیسی است.

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکارناپذیر است چرا که زبان انگلیسی زبان علم است و تجارت است و زندگی!

با توجه به گستردگی پهنای ارتباطات که دنیای بزرگ ما را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده، لازمه ارتباط با افراد، اطلاع از اخبار روز، برخورداری از علم و فناوری جدید، تسلط به زبان انگلیسی است.

لذا عدم آشنایی با زبان انگلیسی به مفهوم عقب ماندن از جریان زندگی در دنیای مدرن امروزی است. در یادگیری زبان انگلیسی، شما باید به چهار مهارت اصلی زبان یعنی Speaking، Writing، Reading و Listening اشراف داشته باشید که از بین این چهار مهارت، مهارت Speaking یا مکالمه از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو برآن شدیم تا با انتخاب سیستم آموزشی Top Notch زمینه را برای نیل به اهداف شما آماده کنیم. سیستم آموزشی Top Notch برنده جایزه بهترین سیستم آموزشی که هم اکنون در بسیاری از کالج ها و موسسات آموزشی اروپا وآمریکا نیز تدریس می شود با تاکید بر مهارت مکالمه، آموزش سایر مهارت ها را نیز به گونه ای طرح ریزی نموده است که در راستای تقویت مهارت مکالمه باشند.

آنچه این سیستم را از سیستم های آموزشی مشابه متمایز کرده، گنجاندن تمامی مهارت های زبان انگلیسی با جدیدترین موضوعات، شخصیت ها و بروزترین واژگان در قدم اول و تاکید مکرر بر یادگیری و استفاده اصطلاحات روزمره و عامینه، به شیوه صحبت انگلیسی زبانان در مرحله بعدی است.

شما می توانید با گذراندن 6 دوره آموزشی و با برخورداری از دانش کادر علمی مجرب و متخصص فرهنگ نوین، در موقعیت های مختلف کاری، تجاری و تفریحی مانند مسافرت ها، مصاحبه های شغلی و تحصیلی به راحتی به اهداف خود نائل شده و زبان انگلیسی را روان و سلیس صحبت کنید.

آموزش Top Notch 1

آموزش Top Notch Fundamentals

آموزش Top Notch 3

آموزش Top Notch 2

آموزش Summit 2

آموزش Summit 1

Basic

Level 1 (Top Notch F.A)

Level 2 (Top Notch F.B)

مدت زمان دوره

30 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

169.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

30 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

169.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Elementary

Level 3 (Top Notch 1A)

Level 4 (Top Notch 1B)

مدت زمان دوره

30 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

169.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

30 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

169.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Pre Intermediate

Level 5 (Top Notch 2A)

Level 6 (Top Notch 2B)

مدت زمان دوره

30 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

169.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

30 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

169.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Intermediate

Level 7 (Top Notch 3A)

Level 8 (Top Notch 3B)

مدت زمان دوره

40 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

239.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

40 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

239.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Upper Intermediate

Level 9 (Summit 1A)

Level 10 (Summit 1B)

مدت زمان دوره

40 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

239.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

40 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

239.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Advanced

Level 11 (Summit 2A)

Level 12 (Summit 2B)

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

299.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

299.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

FCE 1

FCE 2

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

CAE 1

CAE 2

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Pre-IELTS

IELTS

مدت زمان دوره

دوره آموزش خصوصی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

هر ساعت 40.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

IELTS Advanced

مدت زمان دوره

50 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

Free Discussion / AVEC

Diploma Pack

مدت زمان دوره

12 ساعت آموزشی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

59.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

دوره آموزش خصوصی

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

شهریه دوره

هر ساعت آموزشی 36000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است