آموزش حسابداری پیشرفته (اظهارنامه مالیاتی)

آموزش حسابداری مقدماتی (اصول حسابداری)

حسابداری دانشی جدید و فرآیندی اطلاعاتی می باشد که سیستم های اقتصادی و تجاری دنیا بر مبنای این اطلاعات تصمیم گیری می نماید.در این دوره شما با اصول حسابداری آشنا شده و هفت نرم افزار رایج در بازار کار را بررسی می کنید.همچنین در دوره سطح دو اطلاعات کاملی در خصوص پر کردن اظهار نامه مالیاتی حقیقی و حقوقی پیدا خواهید کرد.به این ترتیب با گذراندن دوره حسابداری کاربری قادر خواهید بود بنگاه اقتصادی خود را مدیریت کنید.

سرفصل آموزش حسابداری پیشرفته

 • تهیه و تنظیم اظهارنامه حقوق و دستمزد
 • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر درامد پرسنل
 • آشنایی با گزارشات فصلی وزارت اقتصاد و دارایی
 • معرفی و کدینگ حسابهای دارایی.بدهی و سرمایه
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی شرکت های بازرگانی
 • ثبت و حل پروژه حسابداری به صورت دستی و
 • مکانیزه با استفاده از یک نرم افزار

سرفصل آموزش حسابداری مقدماتی

 • آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری
 • ثبت در دفاتر قانونی کل،روزانه
 • آشنایی با درآمد و هزینه موسسات خدماتی و بازرگانی
 • آشنایی با نحوه محاسبه استهلاکات دارایی های ثابت
 • تهیه صورت های مالی
 • محاسبات کامل مربوط به حقوق و دستمزد
 • آشنایی با حساب های وقت و دائم و بستن حساب ها
 • آشنایی با نرم افزار های مالی رایج در بازار

مدت زمان دوره

20 ساعت آموزشی

توضیحات

کلاس ها یکروز در هفته و هر جلسه به مدت 2 ساعت برگزار می شود

شهریه دوره

349.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مدت زمان دوره

35 ساعت آموزشی

توضیحات

کلاس ها یکروز در هفته و هر جلسه به مدت 2 ساعت برگزار می شود

شهریه دوره

399.000 تومان

توضیحات

تسویه مبلغ شهریه قبل از شروع اولین جلسه کلاس الزامی است

مشاوره رایگان: 77478347