دوره های آماده برگزاری

دوره های آموزشی آماده برگزاری کامپیوتر و زبان موسسه فرهنگ نوین

  [tabitem]

  با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

  به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره جامع حسابداری کاربردیسه شنبه1397/10/0418:00 - 21:009,990,000
  [/tabitem]
  [tabitem]
  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره Family Friendsزوج1397/09/2415:00 - 16:301,590,000
  2دوره Family Friendsزوج1397/09/2416:30 - 18:001,590,000
  3دوره Family Friendsزوج1397/09/2415:00 - 16:301,590,000
  4دوره L17 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  5دوره Family Friendsزوج1397/09/2416:30 - 18:001,590,000
  6دوره L4 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  7دوره L8 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  8دوره First Friendsزوج1397/09/2415:00 - 16:301,590,000
  9دوره Family Friendsزوج1397/09/2416:30 - 18:001,590,000
  10دوره L11 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  11دوره Family Friendsزوج1397/09/2416:30 - 18:001,590,000
  12دوره L10 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  13دوره L8 زبان (Speakout)زوج1397/09/2416:30 - 18:301,890,000
  14دوره First Friendsزوج1397/09/2416:30 - 18:001,590,000
  15دوره L1 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  16دوره L5 زبان (Speakout)زوج1397/09/2418:30 - 20:301,890,000
  17دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2519:00 - 21:001,890,000
  18دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1397/09/2515:30 - 17:001,590,000
  19دوره L10 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2519:00 - 21:001,890,000
  20دوره L2 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2519:00 - 21:001,890,000
  21دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1397/09/2515:30 - 17:001,590,000
  22دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1397/09/2515:30 - 17:001,590,000
  23دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2517:00 - 19:001,890,000
  24دوره L13 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2517:00 - 19:001,890,000
  25دوره L2 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2517:00 - 19:001,890,000
  26دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2517:00 - 19:001,890,000
  27دوره L7 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1397/09/2517:00 - 19:001,890,000
  [/tabitem]