دوره های آماده برگزاری

دوره های آموزشی آماده برگزاری کامپیوتر و زبان موسسه فرهنگ نوین

  [tabitem]

  با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

  به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره جامع حسابداری کاربردیپنجشنبه1398/11/0316:00 - 19:0017,900,000
  2دوره جامع ICDLفرد1398/11/1510:00 - 12:009,990,000
  [/tabitem]
  [tabitem]
  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1آلمانییکشنبه1398/10/3010:00 - 11:0020,000,000
  2دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/0610:00 - 12:002,490,000
  3دوره L1 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/0619:00 - 21:002,490,000
  4دوره L16 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  5دوره L5 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000
  6دوره L14 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000
  7دوره L4 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  8دوره L3 زبان (Speakout)زوج1398/11/2616:30 - 18:302,490,000
  9دوره L7 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  10دوره L10 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  11دوره L11 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  12دوره L14 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  13دوره L3 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  14دوره First Friendsزوج1398/11/2616:30 - 18:001,990,000
  15دوره Family Friendsزوج1398/11/2616:30 - 18:001,990,000
  16دوره Family Friendsزوج1398/11/2616:30 - 18:001,990,000
  17دوره Family Friendsزوج1398/11/2615:00 - 16:301,990,000
  18دوره Family Friendsزوج1398/11/2616:30 - 18:001,990,000
  19دوره L2 زبان (Speakout)زوج1398/11/2618:30 - 20:302,490,000
  20دوره Family Friendsزوج1398/11/2615:00 - 16:301,990,000
  21دوره First Friendsزوج1398/11/2615:00 - 16:301,990,000
  22دوره Family Friendsزوج1398/11/2615:00 - 16:301,990,000
  23دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2719:00 - 21:002,490,000
  24دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 19:002,490,000
  25دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/11/2715:30 - 17:001,990,000
  26دوره L13 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2719:00 - 21:002,490,000
  27دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2719:00 - 21:002,490,000
  28دوره L15 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2719:00 - 21:002,490,000
  29دوره L17 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 19:002,490,000
  30دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 18:301,990,000
  31دوره L13 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 17:002,490,000
  32دوره L12 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 19:002,490,000
  33دوره L5 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 19:002,490,000
  34دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/11/2717:00 - 19:002,490,000
  35دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/11/2715:30 - 17:001,990,000
  36دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/11/2715:30 - 17:001,990,000
  37دوره L1 زبان (Speakout)دوشنبه1398/11/2817:00 - 19:002,490,000
  38دوره L1 زبان (Speakout)دوشنبه1398/11/2815:00 - 17:002,490,000
  [/tabitem]