دوره های آماده برگزاری

دوره های آموزشی آماده برگزاری کامپیوتر و زبان موسسه فرهنگ نوین

  [tabitem]

  با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

  به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره جامع گرافیکچهارشنبه1399/01/2016:00 - 19:0014,900,000
  2دوره جامع ICDLپنجشنبه1399/01/2115:00 - 19:009,990,000
  3دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه1399/01/2416:00 - 19:0017,900,000
  4دوره جامع گرافیکپنجشنبه1399/01/2815:00 - 19:0014,900,000
  5دوره جامع ICDLفرد1399/01/3110:00 - 12:009,990,000
  6دوره جامع ICDLفرد1399/01/3118:00 - 21:009,990,000
  [/tabitem]
  [tabitem]
  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1آلمانیدوشنبه1399/02/0815:00 - 17:0080,000,000
  [/tabitem]