دوره های آماده برگزاری

دوره های آموزشی آماده برگزاری کامپیوتر و زبان موسسه فرهنگ نوین

  [tabitem]

  با توجه به اینکه دوره های تک مهارتی در لیست دوره های آماده برگزاری نمایش داده نمی شوند و هزینه این دوره ها  کمتر از هزینه دوره های جامع می باشد، جهت اطلاع از ساعت و روز و هزینه این دوره ها، لطفا با شماره 02177478347  تماس حال فرمایید.

  به عنوان مثال دوره های Word یا Excel بخشی از دوره جامع ICDL می باشند که تنوع ساعت روز برگزاری آنها بیشتر از لیست بالا بوده و شهریه آنها برابر 1.095.000 ریال است یا دوره های Photoshop و CorelDraw بخشی از دوره جامع گرافیک هستند که شهریه هریک از آنها برابر 2.095.000 ریال می باشد. همچنین دوره های AutoCAD 2D و AutoCAD 3D و اظهارنامه مالیاتی هر کدام به تنهایی با مبلغ 2.995.000 ریال قابل ارائه خواهند بود.

  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره جامع گرافیکزوج1398/05/3014:00 - 16:0014,900,000
  2دوره جامع ICDLپنجشنبه1398/05/3115:00 - 19:009,990,000
  3دوره جامع حسابداری کاربردییکشنبه1398/06/0316:00 - 19:0017,900,000
  4دوره جامع ICDLدوشنبه1398/06/0409:00 - 12:009,990,000
  5دوره جامع گرافیکدوشنبه1398/06/0419:00 - 21:0014,900,000
  6دوره جامع ICDLزوج1398/06/0916:00 - 18:009,990,000
  [/tabitem]
  [tabitem]
  #نام دورهروزهای برگزاریتاریخ شروعساعت برگزاریشهریه
  1دوره L1 زبان (Speakout)پنجشنبه1398/05/3115:00 - 19:002,490,000
  2دوره L12 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  3دوره L3 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  4دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  5دوره L13 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  6دوره First Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
  7دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
  8دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
  9دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
  10دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
  11دوره L8 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  12دوره L4 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  13دوره L14 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0719:00 - 21:002,490,000
  14دوره L17 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
  15دوره L12 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
  16دوره L10 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
  17دوره Family Friendsیکشنبه سه شنبه1398/07/0715:30 - 17:001,990,000
  18دوره L3 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
  19دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
  20دوره L6 زبان (Speakout)یکشنبه سه شنبه1398/07/0717:00 - 19:002,490,000
  21دوره First Friendsزوج1398/07/1015:00 - 16:301,990,000
  22دوره L1 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  23دوره L15 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  24دوره First Friendsزوج1398/07/1015:00 - 16:301,990,000
  25دوره L12 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  26دوره Family Friendsزوج1398/07/1015:00 - 16:301,990,000
  27دوره L9 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  28دوره Family Friendsزوج1398/07/1016:30 - 18:001,990,000
  29دوره Family Friendsزوج1398/07/1016:30 - 18:001,990,000
  30دوره First Friendsزوج1398/07/1016:30 - 18:001,990,000
  31دوره L1 زبان (Speakout)زوج1398/07/1016:30 - 18:302,490,000
  32دوره L3 زبان (Speakout)زوج1398/07/1016:30 - 18:302,490,000
  33دوره L12 زبان (Speakout)زوج1398/07/1016:30 - 18:302,490,000
  34دوره L2 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  35دوره L5 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  36دوره L8 زبان (Speakout)زوج1398/07/1018:30 - 20:302,490,000
  [/tabitem]