دیپلم حسابداری

ارائه مهارت های حسابداری مالی، حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت

دیپلم حسابداریدر شاخه تحصیلی كاردانش، گروه حسابداری دارای فقط یك رشته به نام حسابداری مالی می باشد.

حسابداری رشته ای ایست كه در سال های اخیر در جهت ارائه اطلاعات دقیق تر و كمك های موثرتر به مدیران و برنامه ریزان، دچار تغییر و تحول فراوانی شده است. در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی كه عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزی های سازمان ها و تصمیم گیری های مدیران دارد، آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.همچنین با توجه به توسعه فراگیر مؤسسات خدماتی، تولیدی و صنعتی در بخش های دولتی و خصوصی جامعه، گسترش اطلاعات و وقوع رویدادهای مالی مختلف، نیاز به حسابرسان، كارپردازان و صاحب نظران امور مالی در سطوح مختلف روزافزون شده است.

توانائی هایی كه کارآموزان دوره دیپلم حسابداری كسب می كنند :

  • آشنائی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری
  • توانائی تنظیم و ثبت اسناد و دفاتر مالی
  • تنظیم كاربرگ صورت حساب های مالی و تجزیه و تحلیل آنها
  • كسب مهارت درزمینه حسابداری در مراحل تكمیلی
  • آشنائی با مراحل ساخت محصول و نحوه بدست آوردن بهای تمام شده یك محصول

کاربرد شغلی:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراكز دولتی و غیر دولتی به عنوان حسابدارمشغول به كار شوند.

نام رشته مهارتی: حسابداری مالی با 26/5 واحد درسی

عنوان استاندارد مهارت و درس کد استاندارد تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی مجموع
 حسابدار عمومی مقدماتی  1-10/15/2/5  2 1/5 3/5
 حسابدار عمومی تکمیلی  1-10/15/1/3/1  2 2 4
 حسابدار صنعتی درجه 2  1-10/12/2/3  2 2 4
 حسابدار حقوق و دستمزد  3-39/34/1/4  3 1 4
کاربر رایانه  3-42/24/1/0/3  3 5 8
رایانه کار حسابداری مالی  1-10/18/1/5  2 1 3