فرهنگ نوین با داشتن مجوز برگزاری آزمون زیر نظر دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران (سازمان مدیریت تا تاریخ 1397/05/03) قادر به ارائه گواهینامه کارکنان دولت (ضمن خدمت) به عموم متقاضیان می باشد و در این راستا تا کنون با ارگان های دولتی و خصوصی نظیر بانک ها، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و… قرارداد داشته است. نحوه برگزاری این آزمون ها به شکل کاملا سیستماتیک بوده و کلیه سوالات به شکل تصادفی انتخاب شده و در کامپیوتر نمایش داده می شوند و در پایان خود سیستم برای پاسخ های ارائه شده نمره لازم را در نظر می گیرد که به این ترتیب نتیجه این آزمون ها نیز بدون دخالت مصحح تعیین می گردد.

گفتنی است شاغلین می توانند با ارائه این گواهینامه به محل کار خود از مزایای ارتقا شغلی و افزایش حقوق برخوردار شوند و همچنین دانشجویان با ارائه این گواهینامه به دانشگاه می توانند از گذراندن تعدادی از واحدهای درسی خود معاف شوند.